Colofon Mailmerge Brief Generator

Mailmerge Brief Generator is een service van de
Pingen GmbH
Badenerstrasse 47
8004 Zurich
Zwitserland

Bevoegde vertegenwoordigers

Sandro Kunz, directeur
Graem Lourens, directeur

Inschrijving in het handelsregister

Geregistreerde bedrijfsnaam: Pingen GmbH
Handelsregister nr: CHE-115.571.921

Btw-nummer

CHE-115.571.921 MWST

Disclaimer

Pingen Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Pingen Ltd voor materiƫle of immateriƫle schade als gevolg van toegang tot, gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische fouten zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Pingen Ltd behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder speciale kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Disclaimer voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Copyright

De auteursrechten en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op deze website zijn de exclusieve eigendom van Pingen Ltd of de respectievelijke houders van die rechten. Voor reproductie van enig element moet vooraf schriftelijke toestemming van de copyrighthouder worden verkregen.